Wijnbouw in Spanje
Wijnbouw in Spanje is al van oudsher bekend. Belangrijke Spaanse wijnen zijn onder andere sherry en rioja. In het land wordt veel rode- en witte wijn verbouwd. Cava is de naam van Spaanse mousserende wijn.

Spanje kent een controlesysteem voor herkomstgarantie dat een zekere kwaliteit waarborgt. De zogenoemde DO-markering – voluit: Denominación de Origen. Het DO-systeem wordt niet alleen voor wijn gebruikt, maar ook voor andere producten, zoals olijfolie. Voor wijn zijn er tientallen DO’s. Sommige producten krijgen de markering DOC, wat staat voor Denominación de Origen Calificada. Deze benadrukt een stringentere herkomstbenaming waarbij men een hogere kwaliteit mag verwachten. Verdere kwalificaties die voor Spaanse wijnen gebruikt worden zijn vino de la tierra, vino comarcal en vino de mesa. De laatste aanduiding is laagste kwaliteitstrap in de reeks.
Wijnregio’s
Gebieden die geschikt zijn voor wijnbouw worden daar ook grotendeels voor gebruikt. In hooggebergten – zoals de Sierra Nevada – wordt geen wijn verbouwd. Er kunnen vier wijnregio’s worden onderscheiden, die op hun beurt worden onderverdeeld in meerdere kleinere regio’s. De indeling hieronder is niet volledig.
Statistieken
Spanje heeft van alle wijnlanden ter wereld het grootse areaal beplant met wijndruiven. Er is meer dan 1 miljoen hectare beplant en dat is ongeveer een zevende van het wereldwijde totaal. In de periode van 2000 tot en met 2012 kromp het areaal met iets minder dan 20%. De wijnproductie laat ook een gestage daling zien. De wijnconsumptie per hoofd is sinds 2000 gedaald met 15 liter per hoofd naar net geen 20 liter in 2012. De economische crisis lijkt hieraan debet, want na 2008 daalde de consumptie veel harder dan in eerdere jaren. Spanje is na Frankrijk en Italië het derde wijnexportland ter wereld gemeten naar waarde.
Online Tutorial
Kijk voor meer informatie de online wijn instructie van expert Bas de Jong over Spanje en Portugal!